2017-12-05   11:57:45   410   0
  БИДНИЙ ЦӨӨХӨН МОНГОЛЧУУД
Бидний Цөөхөн Монголчууд төслийн багийнхан 12 сарын 1-4 хооронд манай суманд ажиллаа. Сумын ёс заншил, үйлдвэрлэл үйлчилгээ болон онцлог зүйлүүдийг Улсын архивт хадгалдах мөн олон нийтэд түгээн сурталчилах ажлыг зохион байгуулж байгаа төслийн хамт ажлын амжилт хүсье.
СЭДЭВ : МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ