• НЭР : Бахарлын гэрэлт цамхаг
  ТАЙЛБАР : Төслийг санаачлагч Н.УГТАХБАЯР Эх санаа, эскиз гаргасан Ж.ЭНХБАЯР Зураг төслийг боловсруулж гүйцэтгэсэн Ж.ОТГОНБАЯР
 • НЭР : Бахарлын гэрэлт цамхаг
  ТАЙЛБАР : Санаачлагч Н.Угтахбаяр
 • НЭР : Бахарлын гэрэлт цамхаг
  ТАЙЛБАР : Урдаас харсан байдал
 • НЭР : Бахарлын гэрэлт цамхаг
  ТАЙЛБАР : Дээрээс харсан байдал
 • НЭР : Бахарлын гэрэлт цамхаг
  ТАЙЛБАР : Дээрээс харсан байдал
 • НЭР : Бахарлын гэрэлт цамхаг
  ТАЙЛБАР : Хөшөөний ерөнхий тайлбар
 • НЭР : Бахарлын гэрэлт цамхаг
  ТАЙЛБАР : Хэсэгчилсэн байдал
 • НЭР : Бахарлын гэрэлт цамхаг
  ТАЙЛБАР : Урдаас харагдах байдал
 • НЭР : Бахарлын гэрэлт цамхаг
  ТАЙЛБАР : Дээрээс орон зайд харагдах байдал
 • НЭР : Бахарлын гэрэлт цамхаг
  ТАЙЛБАР : Ерөнхий төлөвлөгөө
 • НЭР : Бахарлын гэрэлт цамхаг
  ТАЙЛБАР : Орон зайд харагдах байдал