ТӨРИЙН БАНКНЫ УВС САЛБАРЫН ХАРЪЯА ТАРИАЛАН ТООЦООНЫ ТӨВИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
Төрийн Банкны Тариалан тооцооны төвийн товч танилцуулга
Төрийн Банкны Увс салбарын харъяа Тариалан тооцооны төв нь Захирал,Ахлах теллер,Теллер,Галч Үйлчлэгч гэсэн ажилтантайгаар Байшинт-2 хороололд 89м.квд талбайтай 2013.11 сард шинээр ашиглалтанд орсон өөрийн байранд үйл ажиллагаагаа явуулж байна.2011.04.11 өдөр анх эрхлэгч ,ахлах теллер,теллер гэсэн ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд сумын ард иргэд ,аж ахуй нэгж байгууллага ,малчид хөдөлмөрчид төрийн бо лон банкны үйлчилгээг түргэн шуурхай цаг алдалгүй хүргэн үйлчилж байна.2015 оноос эхлэн зах зээл эзлэлтээ нэмэгдүүлсэнээр Сумын төр төсвийн 5н байгууллаггын 2байгууллага болох ЗДТГазар,Эрүүл мэндийн төвийн ажилчидын цалинг өөрийн банкаар тавьж олгож байгаа ба зээл болон бусад санхүүгийн үйлчилгээг цаг алдалгүй хүргэн байнга хамтран ажиллаж байгаадаа ажилчид бид сэтгэл хангалуун явдаг. Тариалан тооцооны төвийн хамт олон 2011-2015 оны Энэ хугацаанд ажиллахдаа нийт Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө /харилцах хадгаламж / 5520н харилцагчийн 388029,31 төгрөгт хүргэж, зээлийн багцыг 424н харилцагчийн599305,88 төгрөгтхүргэн ажиллаж байна.Дээрх үзүүлэлтүүдээ жилээс жилд нэмэгдүүлэн ажиллах болно.
1.Тооцооны төвийн Захиралаар : Хандсүрэн Отгонбат /2011.04-9 сар /
Даваа Алтангэрэл /2011.09 -2012.10 сар /
Зунгаравын Түвшинтөгс /2012.10 -2013.03/
Сүрэнжав Батхуяг /2013.03 сараас хойшоо ажиллаж байна./
2.Ахлах теллерээр : Нагаля Алтанчимэг / 2011.04-10 сар /
Алтанхүү Нансалмаа /2011.08-2014.02 сар /
Дамиран Отгончимэг /2014.02-07 сар /
Алтанхүү Нансалмаа /2011 оноос 2015 он /
3.Теллерээр :Даваа Алтангэрэл /2011.04-9 сар /
төрийн банкны эрхлэгч С. Батхуяг
Алтанхүү Нансалмаа /2011.9-10 сар /
Жалбаа Буянхишиг /2013.04-05/
Дамиран Отгончимэг /2013.05-2014.02сар /
Тогтуур Алтай /2014.02-05 сар /
А.Цэрэнмижин /2011.10 сараас -2015 он /