Дархан-Уул аймаг дахь нутгийн иргэдээс өгсөн хандив
 ДҮРСТЭЙ МЭДЭЭ ...

САНАЛ АСУУЛГА ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...