2016-02-04   09:51:05   1350   0
  зудын байдалд хүрч байгаа сумуудад өвс тэжээлийн тусламж үзүүллээ.
2016 он гараад малчдын өвөлжилт хүндэрч цаг агаар хүйтэрч зудын байдалд шилжсэнтэй холбогдуулан Зудын хэлбэрт шилжсэн сумдад өвс тэжээлийн тусламж үзүүлэж эхэлсэн. манай суманд улсын нөөцөөс 10тн хивэг (400 уут), 10тн өвс(500ш пресс), Аймгийн нөөцөөс 10тн хорголжин тэжээл (250 уут) 10тн өвс (500ш пресс) Онцгой байдлын газраас 10тн өвс (500ш пресс) тус тус хувиарлагдсаныг аймгийн төвөөс суманд тээвэрлэн ирж малчин, мал бүхий 750 өрхүүдэд хүргэн ажиллаа.
СЭДЭВ : Цаг үеийн мэдээ