Мэндчилгээ
Мяралзан урсах Хархираа голын хөвөөнд
Мандах нарыг тосон мишээсэн
Тариалангийн сургуулийн хамт олон
Төрөлх сумынхаа түүхт 90 жилийн ойгоо тэмдэглэж буй энэ баярт мөчөө тохиолдуулан бүтээлч ажил хийж буй явдалд баярлан талархаж байгаагаа илэрхийлж байна.
Манай сургууль 1940 онд Тээлд байгуулагдсан тэр үеэс хойш эдүгээ хүртэл 75 жилийг ардаа орхижээ. Энэ хугацаанд олон арван эрдэмтэн доктор сэхээтэн , хөдөлмөр, урлаг, спортын алдартан төрүүлсэн түүхэн гавьяаг дурсаад дуусашгүй билээ.
Цаашид манай сургуулиас эх орны ирээдүйг авч явах олон арван сэхээтэн сайчууд төрөн гараасай гэж сургуулийн хамт олон хичээл зүтгэл гарган ажиллаж байгааг мэдэгдэхэд таатай байна.
Сумынхаа угуул болон суугуул, харъяат ард олондоо сургуулийнхаа хамт олны өмнөөс
Ханхөхий уулын бэлд нь өссөн
Хархираа голын уснаас ундаалсан азтай хүмүүс бид гэж мэндчилгээ дэвшүүлж энэ хорвоогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе.
Хүндэтгэсэн Ахлах сургуулийн захирал
Математикийн ухааны магистр Шаавай овогт Занданы Өнөржаргал
Тариалан Ахлах сургуулийн удирдлагын баг бүрэлдэхүүн
Ерөнхий менежер З.Өнөржаргал, Сургалтын менежер Б.Дөш, бага боловсролын сургалтын менежер П.Болорчулуун, нийгмийн ажилтан Б.Уранбаяр, нарийн бичиг Т.Намсрай.
Нийгмийн ухааны заах аргын нэгдлийн хамт олон
Íèéãìèéí óõààíû çààõ àðгûí íýãäýë íü íèéò 11 áàãøòàé. Ìîíãîë õýë, áè÷èã, óðàí çîõèîëûí- 4, Ò¿¿õ íèéãìèéí óõààíû – 3, Ãàäààä õýëíèé- 4 áàãøòàé ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéíà.
¯¿íýýñ: ìàãèñòð -1, Ìàãèñòðàíò -6,Çààõ àðãà÷- 7, Àõëàõ áàãø -1,Àðãà ç¿é÷ áàãø– 3, Áàãø íàðûí õîëáîîíû “Àëòàí ýðäýíý” ìåäàëü- 1,”Åñºí ýðäýíý”- 3 ÍÓÇÀÍ-èéã áàãø Ò.Ò¿ìýíäýëãýðìàà óäèðäàí àæèëëàæ áàéíà.
Áèäíèé àìæèëòààñ: Ìàíàé ÇÀÍ-èéí õàìò îëîí ñóðãóóëü, á¿ñ ñóì, àéìãèéí óðàëäààí òýìöýýíä óäàà äàðàà òýðã¿¿ëýí “Á¿òýýë÷ çààõ àðãûí íýãäýë” –ýýð øàëãàðàí áóñäûãàà õîøóó÷ëàí àæèëëàæ áàéíà.
Байгалийн ухааны заах аргын нэгдлийн хамт олон
Манай ЗАН 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй Үүнд: Математик-3 багш, мэдээлэл зүй -1 багш, биологи-1 багш, физик-2, хими, эрүүл мэнд-2 багш, газар зүй -1 багш тус тус ажиллаж байна. 20% нь БТА, 30% нь магистр зэрэг, 90% нь Заах аргач зэрэгтэй багш нар ажиллаж байгаа.
1. БТА – 2 багш Ж.Түвшинжаргал, Ш.Оюунгэрэл
2. Магистр зэрэгтэй - 3 багш Д.Дэвшилмаа, Н.Баясгалан, Б.Ганчимэг
3. Заах аргач зэрэгтэй – 9 багш Ж.Түвшинжаргал, Н.Баясгалан, Ш.Оюунгэрэл, Б.Ариунзул, Д.Дэвшилмаа, Д.Ууганбаяр, Б.Ганчимэг, Ж.Нямжав,С.Буянхишиг нар ажиллаж байгаа. ЗАН-ын ахлагчаар Д.Дэвшилмаа багш удирдан ажиллаж байна.
Бидний амжилтаас: Манай хамт олон 2013 оны “Шилдэг бүтээлч ЗАН”-ээр шалгарч байсан.
Авьяас ур чадвар заах аргын нэгдлийн хамт олон
Аввяас ур чадвар çààõ àðãûí íýãäýë íü íèéò 10 áàãøòàé. Биеийн тамирын -3 багш, дуу хөгжмийн -2 багш, технологийн -1 багш, зураг урлал технологи -2, шатар даамны -1 багш, нийгмийн ажилтан-1 бүрэлдэхүүнтэйгээр ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéíà.Манай заах аргын нэгдэл 80% мэргэжлийн зэрэгтэй багш нар ажиллаж байна. Үүнд:
1. Магистрант зэрэгтэй – 4 А.Алтангэрэл, Б.Цэцэндэлгэр, Ж.Энхбаяр, Х.Отгонжаргал, З.Болортуяа, Б.Уранбаяр
2. Заах аргач зэрэгтэй – А.Алтангэрэл, Б.Цэцэндэлгэр, Ж.Энхбаяр, Х.Нансалмаа
Манай ЗАН-ын ахлагч Х.Отгонжаргал удирдан ажиллаж байна.
Бага ангийн заах аргын нэгдлийн хамт олон
Манай заах аргын нэгдэл 15 багштай,336 суралцагчидтай.Бага ангийн менежер П.Болорчулуун,Заах аргын нэгдлийн дарга З.Сайжмаа.2014-2015 оны хичээлийн жилээс эхлэн “Цөм хөтөлбөр” хэрэгжиж эхэлснээр манай сургалтын үйл ажиллагаанд ихээхэн өөрчлөлтүүд гарч байгаа.Тухайлбал хүүхэд нэг бүр хөгжих боломж нээгдсэн,багш нар маань багаар хамтарч ажилладаг болсон гэх мэт олон давуу талууд бий болж байгаа.Энэ хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцад аймагт “Маш сайн” үнэлгээтэй дүгнэгдсэн.
I дотуур байрны хамт олон
Нягтлан бодогч Г.Баасанжав, Нярав Т.Самбуу, Байрны багш Б.Энхцэцэг, номын санч Б.Нарансүх, тогооч Х.Цэцгээ, Х.Баасанхүү, О.Нямгэрэл, жижүүр Ө.Оролзод, Ч.Оюун, Б.Цогзолмаа нар хамтран ажиллаж байна.
II дотуур байрны хамт олон
Байрны багш Б.Баярхүү, эмч Ч.Лодойхүү, тогооч Т.Үржинсүрэн, П.Эрдэнэсаруул, Д.Отгонцэцэг, жижүүр Т.Наранцэцэг, Д.Жавзан, Т.Отгонсүрэн нар ажиллаж байна.
Дулааны хамт олон
Слеасарь Т.Ганбат, Машиннист О.Даваажаргал, С.Даваа, П.Цэдэндамба, С.Болдоо, Б.Сурмаа, Ж.Батзул, А.Бумбаяр, сахиул Х.Норов, халуун усны үйлчлэгч М.Бадамдорж нар хамтран ажиллаж байна.

Насан туршийн боловсролын менежер, Боловсролын тэргүүний ажилтан “Тэргүүлэх зэрэгтэй” Муухай овогтой Хишгээ