2017-04-07   11:34:01   870   0
  Хууль бус мод бэлтгэлд хяналт тавьж ажиллаа
2015 оны 3-р сарын 30 нд Тариалан сумын нутагт зөвшөөрөлгүй бэлтгэсэн модыг хурааж орон нутгийн орлогод орууллаа. нутгийн ард иргэдийн ойн тухай хууль тогтоомж зөрчихгүй байхыг анхааруулья БОТХТасаг
СЭДЭВ : Цаг үеийн мэдээ