2015-04-15   11:12:26   257   0
  Хууль бус мод бэлтгэлд хяналт тавьж ажиллаа
2015 оны 3-р сарын 30 нд Тариалан сумын нутагт зөвшөөрөлгүй бэлтгэсэн модыг хурааж орон нутгийн орлогод орууллаа. нутгийн ард иргэдийн ойн тухай хууль тогтоомж зөрчихгүй байхыг анхааруулья БОТХТасаг
СЭДЭВ : ТАНИЛЦУУЛГА
 ДҮРСТЭЙ МЭДЭЭ ...

САНАЛ АСУУЛГА ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...