2015-04-15   11:13:51   867   0
  нэн ховор зэрлэг ан амьтадын талаар
4-р сарын эхээр Тариалан сумын ЗДТГазрын Байгаль Орчны хэсгийн хамт олон зэрлэг ан амьтдад хужир шүү тавьж цаг агаарын байдалтай танилцлаа. Мөн хууль бус ан, модны хулгай зэрэг асуудлаар хяналт хийж ажиллаа.
СЭДЭВ : Цаг үеийн мэдээ