2018-03-20   10:58:25   424   0
  ХАВРЫН ТАРИАЛАЛТЫН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ ЭХЭЛЛЭЭ.
Сумын "Ус хэрэглэгчдийн холбоо" ТББ болон тариалан эрхэлдэг иргэд хаврын тариалалтын бэлгэл ажлаа хийж эхэллээ. Толгойн барилга буюу Хар үзүүрт харуу цацах ажлыг Аймгийн БОГ, УНТГСГЗ, цаг уурын алба, ХХААГазар, МХГ, болон бусад байгууллагаас төлөөлөлүүд ирж энэ ажлыг сонирхож мэдлэг туршлагаа хуваалцлаа.
СЭДЭВ : Цаг үеийн мэдээ