2018-03-14   11:04:33   567   0
  НҮҮДЛИЙН ДАМЖИН ӨНГӨРҮҮЛЭХ ГЭР БААЗ /штаб/ ГАРЧ АЖИЛЛАЖ БАЙНА.
Манай сум жил бүрийн хавар малчдын нүүдлийг угтаж, үдэх Нүүдлийн гэр штаб гарч ажиллаж байна. 3-р сарын 2-12 ны хооронд Бургастай баг, 3-р сарын 12-20 ны хооронд Тарвагатай багт ажиллаж байна. Багийн малчдыг өвс, тэжээл, түлшны тусламж үзүүлэх, малчдын эрүүл мэнд, мөн малын эрүүл мэндийн асуудлыг мэргэжлийн хүмүүс гарч газар дээр нь үйлчилж байна.
СЭДЭВ : Цаг үеийн мэдээ