2017-12-25   17:26:26   394   0
  2017 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН МАЛ ТООЛЛОГЫН ДҮН ГАРЛАА.
Энэ онд манай сум Нийт-154.140 толгой мал тоологдсоноос Тэмээ-852, Адуу- 2.461, Үхэр- 5.013, Хонь-86.315, Ямаа- 58.158 тоологдсон байна. Малчид маань малаа таван төрөл дээр нь өсгөж өнгөрсөн оныхоос 17.812 толгой малаар өссөн үзүүлэлттэй байна.
СЭДЭВ : ТАНИЛЦУУЛГА