2017-12-07   10:21:28   330   0
  МАЛ ТООЛЛОГО ЭХЭЛЛЭЭ
2017 оны жилийн эцсийн мал тооллого эхэлж байна. Сумын 6 багт тоочид чиглэл чиглэлээр гарч байгаа. Иргэд та бүхэн идэвхи санаачлага гарган оролцхыг хүсье.
СЭДЭВ : МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ