2017-11-29   16:40:54   406   0
  БЭЛЧЭЭРИЙН УСАН ХАНГАМЖ
2017 онд Бэлчээрийн усан хангамжыг сайжруулах ажлын хүрээнд "Ногоон алт" төсөл, Сумын ЗДТГазар СХС хамтран Бошигтын шуудууг сэргээн 30 гаруй мянган га бэлчээрийг ашиглах бүрэн боломжтой боллоо. Энэ ажлыг Тамгын газартай хамтарч хийж гүйцэтгэсэн Ногоон алт төслийн хамт олонд баярласанаа илэрхийлье. Тус ажлын нийт өртөг нь " Ногоон алт" төсөлөөс 6 сая төгрөг СХС-аас 6 сая төгрөг нийт 12 сая төгрөгийн ажил хийсэн.
СЭДЭВ : Цаг үеийн мэдээ