2017-04-07   11:41:20   460   0
  Өрхийн амжиргааны баталгаажих түвшин тогтоох судалгаа 74%-тай явагдаж байна.
ӨАТТСудалгаа 2017 оны 03-р сарын 31-ээс 04-р сарын 9-ыг дуустал явагдана. тус сумын 6 багт 4 тоологч, 3 жолооч гарч ажиллаж байна. Энэ судалгаанд нийт 682 өрх хамрагдхаар болсон. Өрхийн амжиргааны түвшин тогтоох судалгаа 04-р сарын 06-ны байдлаар 506 өрх буюу 74% -тай явагдаж байна.
СЭДЭВ : ТАНИЛЦУУЛГА