2017-04-07   11:28:24   411   0
  Мянган багийн малчдад өвс тэжээл, түлшний тусламж хүргэлээ.
2016.04.05 Тариалан сум цас ихтэй зарим багийн нүүдлийн зам гараагүй учраас Мянган багийн чиглэлийн нүүдлийн зам гаргах ажлын хэсэг 22 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдаж ажиллаа. Мөн зам гаргахаас гадна түлээ түлш, өвс тэжээлийн тусламж хүргэлээ. энэ ажилд бие сэтгэлээ дайчлан оролцсон залуучууд болон байгууллагын дарга эрхлэгч нарт баярлаж талархсанаа илэрхийлье
СЭДЭВ : Цаг үеийн мэдээ