2017-04-07   11:29:28   567   0
  Сумын малчдын нүүдлийн дамжин өнгөрүүлэх цэг
Тариалан сумын малчдын хаврын нүүдэл эхэлж буйтай холбогдуулан "Нүүдлийн штаб" 3-р сарын 4-нээс эхлэн гарч ажиллаж байна. Мөн энэ үеэр тус сумын албан байгууллагууд "Малчиддаа тусалъяа" аян өрнүүлж малчдын нүүдэл малын төлөлтөнд хэрэгтэй эд материалын / лаа, шүдэнз, түлээ, нүүрс, элгэвч, бээлийн болон бусад/ тусламж үзүүлж байна
СЭДЭВ : Цаг үеийн мэдээ