2016-02-29   18:47:57   604   0
  'Сийлант түрхлэг ' Төсөлт арга хэмжээ нээлтээ хийлээ.
Манай суманд "Сийлант түрхлэг " төсөл өнөөдөр нээлтээ хийлээ. Уг арга хэмжээ нь 7 хоногийн хугацаатай явагдах бөгөөд 6-17 насны бүх хүүхдийг хамруулна. Нийтдээ 1175 хүүхдийн шүдийг эрүүлжүүлэх юм байна.
СЭДЭВ : ТАНИЛЦУУЛГА