2016-02-04   10:14:13   531   0
  Тариалан сумын төсөв байгууллагууд иргэдэд 2015 оны ажлын тайлангаа тавьлаа.
"Иргэддээ тайлагная" аяны хүрээнд Тариалан сумын төсөвт байгууллагууд 2015 оны ажлын тайлангаа тавьлаа. Тайлангаар өнгөрсөн оны хийж бүтээсэн онцлох ажил амжилт болон ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөө зорилтоо иргэдэд хүргэлээ. Энэхүү тайлангийн үеэр Аймгийн Засаг Дарга Ц. Цэндсүрэнгийн ахалсан ажлын хэсэг ирж өөрийн ажлын тайлангаа товч танилцууллаа.
СЭДЭВ : ТАНИЛЦУУЛГА